Almestuen, de yngste barna:

Det lille barnets behov for trygg tilknytning gisnstor oppmerksomhet på Almestuen. Overgangen fra hjemmelivet med mor og far til barnehagelivet med mange rundt seg er, for mange ett åringer full av inntrykk. Vi legger vekt på den voksnes forståelse for dette og har i oppstart faste tilknyningspersoner for hvert enkelt barn.
Videre legges det stor vekt på at de voksne snakker et tydelig og etterligningsverdig språk. Språk og bevegelse er sterkt forbundet.
Barnet møter verden for alvor når det begynner å bevege seg, å gå og løpe, ta opp, løfte og gripe ting. Gjennom erfaring med egen kropp kan barnet oppleve sine egne begrensninger, men også oppleve å utvide sine grenser ved stadig å øve seg. På småbarnsavdelingen har vi gjenstander som barna kan bære, klatre og ballansere på, og bruke til mange ulike formål.
Å omgås hverandre må læres. Uten sosial kompetanse er den enkeltes liv utenkelig. Vi vektlegger en forutsigbar dags- og ukerytme.
Man tilstreber et fellesskap gjennom å lære seg nødvendigheten og gleden av å gi og få og hvordan man kan løse konflikter.