Årshjul

HØST 2018

AUGUST

1.Planleggingsdag for kollegiet
2. Første barnehagedag
21. Foreldrekaffe for alle, fra kl 15:00

SEPTEMBER     

1. Dugnad 09.00-15.30
11. Foreldremøte kl. 18:00-19:30.
16. Sensommerfest/ Høstmarked. Foreldrene lager fest for små og store.
28. Mikaelsfest u/ foreldre
 

OKTOBER            

4.+5. Høstferie. Barnehagen stengt.
12. Høstfest. Begge avdelinger uten foreldre. Barna bringer en kurv med markens grøde og blomster.

NOVEMBER

15.Lanternefesten. Alle som selv kan gå er hjertelig velkommen kl.16.15
30.Adventshage. For barn og foreldre i Linden kl. 8:30

DESEMBER           

Adventsstund hver dag på avdeling Linden kl. 09:30 (presis)
13. Luciafeiring for barna på Almestuen og Linden uten foreldre.
14: Julespill på Linden kl. 13:00
14: Juleavslutning på Almestuen kl. 15:00
21. Siste dag før juleferien
Vi stenger 13.00 siste dagen

 

JANUAR

2.Planleggingsdag felles for hele bydelen
3. Første barnehagedag