Årshjul

VÅR 2022


JANUAR

Plandag stengt.

Første barnehagedag.

FEBRUAR    

Karneval på begge avdelinger.

Vinterferie, barnehagen stengt.

MARS           

Foreldremøte avd. Almestuen
Foreldremøte avd. Linden
Påskefrokost for foreldre og barn på Almestuen.
Påskeferie stengt.

APRIL

Planleggingsdag stengt.
Påskefest for barna.
Planleggingsdag barnehagestevne.

MAI    

Dugnad
Kristi himmelfartsdag, stengt.
Inneklemt dag stengt.
Offentlig fridag stengt.
Offentlig helligdag stengt.

JUNI

Orienteringsmøte for nye foreldre på Almestuen kl. 15.30.
Orienteringsmøte for nye foreldre på Linden kl. 15.30.
Sommeravslutning begge avdelinger.
Siste barnehagedag vi stenger 14.00

JULI

Sommerferie stengt.

AUGUST

Planleggingsdag for kollegiet stengt.
Første barnehagedag.