Linden Steinerbarnehages historie:

Linden Steinerbarnehage eies av en stiftelse ( Stiftelsen Linden Steinerbarnehage), som har til formål å drive barnehage på Rudolf Steiners pedagogiske impuls.

Benehagen ligger i Hoffsveien 41 midt mellom Smestad og Skøyen, ved Smestadammen på Oslo vestkant. Barnehagen startet opp i 1988 som en 1-avdelings korttids barnehage for barn fra 3-7 år. Det var et tett samarbeid med Rudolf Steinerskolen i Oslo.

Høsten 2009 stod et nytt bygg ferdig for de yngste barna, 1-3 år. Dette bygget er inspirert av organisk arkitektur og gir et flott løft til hele eiendommen.

De to avdelingene, Linden og Almastuen, er organisert i hvert sitt hus. Husene ligger vakkert plassert i en naturskjønn hage på 2mål. Linden ligger midt i hagen og danner dermed en "nordhage" på forsiden av huset og en "sydhage" på nedsiden. I "sydhagen" ligger Almestuen godt plassert mot vest slik at så mye som mulig er bevart til lek og bevegelse for de små. Deler av "sydhagen" er karakterisert som område for biologisk mangfold. Denne delen av hagen er fredet og gir barna mulighet til daglig kontakt med ukultivert område.

I dag er det 2 avdelinger:

Almestuen med 12 barn, 1-3 år
Linden men 18 barn, 3-6 år